Løvøys historie

Løvøy Gamle Handelssted har en rik historisk bakgrunn med arkeologiske funn og fornminner fra tidlig vikingtid, med bl.a. en godt synlig runestein fra år 800-900.

Runestein_wm

Øya var skipperleie allerede i middelalderen. Sin storhetstid som handelssted og gjestgiveri hadde stedet først og fremst på begynnelsen av 1800-tallet da handelsstedet var sentrum for haugianerbevegelsen i Nord-Norge. På denne tiden, ca. 1810-1821, ble hovedbygningen oppført. I perioden 1789 og 1883 var Løvøya tingsted, og blåsalen i bygningen ble benyttet til tingsal.

På oppdrag fra Knut og Ingri Rindahl ble denne historiske artikkelen utarbeidet av Svein Fygle:

Løvøy Handelssted blir haugianersentrum under Christoffer Olsen Bratteng

Legg igjen en kommentar