Kulturlandskap

Løvøya gård er et helhetlig kulturlandskap, som fortsatt er tilnærmet tradisjonelt drevet. I 1999 ble Knut og Ingri Rindahl tildelt Nordland Fylkes Kulturlandsskapspris for arbeidet som er gjort med å holde dette spesielle kulturlandsskapet i hevd. De ble også valgt ut som Nordland fylkeskommunes hedersgjester til åpningen av Kulturminneåret 2009 i Trondheim.

«Ingri og Knut Rindahl var soleklare kandidater til å representere Nordland fylkeskommune på denne markeringen. De har stått på i mange år og gjort en formidabel innsats med å bevare det gamle handelsstedet på Løvøy i Steigen.»

uttalte Egil Murud, kulturvernsjef i Nordland Fylke til avisa NordSalten i 2009

Opprinnelig omfattet driften på Løvøy gård storfe, småfe og kornproduksjon. Etter 1980 har vi  kun hatt sauehold, og siden høsten 2004 har det vært gammel norsk utgangarsau som har vært brukt. Disse går ute hele året, men det drives tilleggsforing med høy etter behov. Driftsformen har alltid vært tradisjonell.

Det har ikke blitt brukt sprøytemidler. Høyet har blitt tørket hovedsakelig i tradisjonelle hesjer, ellers marktørking i gode år. Ingen form for ensilasje/emballasje har vært brukt. I 2003 ble det startet med omlegging til økologisk drift, og denne var ferdigstilt og godkjent i 2005. Maskinparken består av lett utstyr (traktorer fra 32-45 hk).

 

Legg igjen en kommentar